Péče o válečný hrob a centrální kříž hřbitova

Péče o válečný hrob a centrální kříž hřbitova

Zdravíme naše fanoušky a rádi bychom se podělili o naše letní radovánky. Ihned, jak jsme dotvořili kalich pro vyhořelý kostel v Mirovicích, začali jsme pracovat na hřbitově v Jílovišti. Zadání bylo opravit 2 objekty. Za prvé centrální kříž, který byl vychýlen z osy a popraskán, protože zkorodovala železná konstrukce uvnitř kříže. Což mělo za následek, že se teraso, ze kterého byl kříž zhotoven, začalo trhat. Součástí kříže byl také litinový Kristus, o kterého se doposud „pečovalo“ přetřením. Toho jsme měli dát do původní podoby.

Druhým objektem byl hrob Rudoarmějců, který vzhledem ke svému stáří, již vůbec neodpovídal původní podobě. A to z více důvodů. Příroda a čas dělají své, ale také nenechavé ruce, které se zasloužily o odcizení reliéfních prvků z bronzu. To vše jsme se snažili dát do původní podoby.

Po celou dobu prací, které jsme absolvovali v letních měsících hřbitov navštěvovali pamětníci a tak se nám i podařilo zjistit, kdo byl donátorem centrálního kříže. Byl jím pan Cvrček, který byl starostou obce jíloviště, tato architektura je tedy součástí hřbitova již od jeho založení, které spadá do roku 1926. Všichni, co se na hřbitově ukázali byli velice milí a tak doufáme že jim opravené objekty budou na hřbitově dělat radost a přispějí tak ke klidným návštěvám tohoto místa. Ihned po opravě byla u kříže zapálená svíčka, takže doufáme, že se naše přání plní:-)

 

Sledujte nás: